středa 30. května 2018

#GVP50

Gymnázium Vítězná pláň oslovilo svoji bývalou absolventku ohledně zformování konceptu a přípravy expozice výstavy, která by měla být ohlédnutím za 50 lety existence tohoto ústavu.
V dílně p. školníka Slaniny a za podpory studentů, vznikl prototyp části výstavní "vlny" která bude součástí časové osy rozdělující prostor na oficiální část a "svět za oponou".
Koncepce výstavy počítá s použitím cca 400 kartonových trubek na ploše sálu 135m2 v prostorách Muzea hl. m. Prahy.